Board Members - 2012
Board Members - 2010
Board Members - 2009
Board Members - 2008
Board Members - 2007
Board Members - 2006
Board Members - 2005
 
Board Members (2011)
2011 Board Members

President (主席):

 

   Zhixiao Wang

 

Vice President (副主席):

 

   Jintao Oyang

 
Board of Directors:
   
 

Xiaodi Wang 王筱棣

 

L. Brian Wang 王黎翔

 

Jack Chang 张瑞韶

 

Jim Teng 邓进财

 

Yulin Ma 马峪林

 
SecretaryLing Chen
Treasurer  Yajing Hu
 
WCCA Board Member
  Emily Chen
  Zhidong Chen
  Wei Dong
  Helen Hsu
  Hua Li
  Tianzhong Long
  Yirong Wang
  Hao Wang
 

Xinyi Zeng

Shaoyu Yang
    
Advisory Board *Zuohong Pan
   Sean Yang
 
Webmaster
    Laura Ye
* -- Note that advisory board is to advice WCCA committee and assist WCCA events but doesn’t have vote/veto rights. To be further defined
 

Copyright notice © 2004 - 2012. Western Connecticut Chinese Association. All rights reserved.